Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową oraz telefoniczną.

Beata Ostrowska

telefon: +48 501 957 105

akademia.legislacji[at]gmail.com

Rekrutacja:

rekrutacja.akademia.legislacji[at]gmail.com

Szkolenia

Opis szkoleń w zakresie monitoringu prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności – Akademia Legislacji i Monitoringu Prawa

Szkolenia - 10 osób, z każdej organizacji. 4 dni zajęć, 32 godziny lekcyjne (4x śr. 8 godz.). Każda organizacja uczestniczy w odrębnym szkoleniu. Liczebność grup oraz przyjęty wymiar godzin, zapewnia właściwą efektywność i jakość przeprowadzenia szkolenia, którego istotną część stanowią zajęcia praktyczne. Liczba osób z każdej organizacji jest adekwatna do realizacji monitoringu. Szkolenia wyjazdowe, poza siedzibą wnioskodawcy - wpływa to na obecność i zaangażowanie uczestników, którzy przez okres szkolenia nie zajmują się swoją codzienną pracą i obowiązkami domowymi. Każdy uczestnik otrzyma notes, teczkę, długopis oraz materiały szkoleniowe.

Dojazd na szkolenia we własnym zakresie.

Program:

  • podstawy ustroju i prawa,
  • proces legislacyjny,
  • konsultacje publiczne,
  • opiniowanie,
  • petycje,
  • uprawnienia NGO w procesie legislacji,
  • podstawy dostępności - analiza aktów prawnych,
  • monitoring prawa (teoria + zajęcia warsztatowe).

Podręczniki przygotowane na potrzeby szkoleń

Załączniki:

B5_Akademia_Legislacji_Tom1.pdf
B5_Akademia_Legislacji_Tom2.pdf

Szczegółowy program szkoleń:

Dzień 1 (8 godzin):

Podstawy ustroju i prawa (4 godziny) – podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucyjne zasady stanowienia prawa, źródła prawa, organy uprawnione do stanowienia prawa, podstawowe zasady techniki prawodawczej (wykład i część warsztatowa – analiza / konsultowanie wybranych projektów aktów prawnych);

Proces legislacyjny (4 godziny) – parlamentarny proces legislacyjny, przebieg, specyfika, omówienie z uwzględnieniem analizy norm konstytucyjnych, Regulaminu Sejmu RP oraz Regulaminu Senatu RP (wykład i część warsztatowa – analiza / konsultowanie wybranych projektów aktów prawnych);

Dzień 2 (8 godzin):

Proces legislacyjny (4 godziny) – rządowy proces legislacyjny, przebieg, specyfika, omówienie z uwzględnieniem analizy Regulaminu pracy Rady Ministrów (wykład i część warsztatowa – analiza / konsultowanie wybranych projektów aktów prawnych i skonkretyzowanych przypadków procesu legislacyjnego – np. tryb odrębny);

Konsultacje publiczne, opiniowanie, petycje, uprawnienia NGO w procesie legislacyjnym (4 godziny) – prawne podstawy konsultacji publicznych, konsultacje publiczne w parlamentarnym / rządowym procesie legislacyjnym, specyfika udziału w konsultacjach publicznych, zasady konsultacji publicznych, wysłuchanie publiczne, udział w pracach organów stanowiących prawo; możliwości wpływania na treść rozwiązań prawnych: na etapie prac legislacyjnych / aktów obowiązujących, uprawnienia podmiotów pozarządowych w procesie legislacyjnym (wykład i część warsztatowa – analiza / konsultowanie wybranych projektów aktów prawnych, sporządzenie petycji w oparciu o przeprowadzoną analizę wskazanego aktu normatywnego, przygotowanie stanowiska konsultacyjnego w oparciu o przeprowadzoną analizę wskazanego aktu prawnego);

Dzień 3 (8 godzin):

Podstawy dostępności - analiza aktów prawnych (8 godzin) – przegląd aktów prawnych niezbędnych dla właściwego definiowania dostępności we wszystkich jej aspektach (w tym: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz obowiązków instytucji publicznych wynikających z ww. aktów normatywnych. W ramach zajęć omówione zostaną również wybrane przepisy innych ustaw (np.: ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się; ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych itd.), wybrane regulacje europejskie, przepisy sektorowe oraz program Dostępność Plus (wykład i część warsztatowa – analiza / konsultowanie wybranych projektów aktów prawnych);

Dzień 4 (8 godzin):

Monitoring prawa (8 godzin) – podstawy monitoringu prawa, szczegółowy przegląd narzędzi umożliwiających skuteczny monitoring aktów normatywnych, strony internetowe właściwych organów i instytucji (w tym: Rządowego Centrum Legislacji, Sejmu RP oraz właściwych ministerstw), omówienie i wdrożenie uczestników szkolenia w metodologię monitoringu prawa przyjętą w ramach projektu (wykład i część warsztatowa, obejmująca przeprowadzenie monitoringu wskazanych projektów aktów normatywnych oraz zajęcie stanowiska wobec planowanych zapisów ewentualnej nowelizacji, ćwiczenia z metodologii monitoringu wdrożonej w ramach projektu).

   Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

   Zapraszamy do kontaktu drogą mailową oraz telefoniczną.

   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Beata Ostrowska, +48 501 957 105

O nas

Projekt "Akademia legislacji i monitoringu prawa" to kompletne, przemyślane i spójne rozwiązanie w zakresie prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności....