Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową oraz telefoniczną.

Beata Ostrowska

telefon: +48 501 957 105

akademia.legislacji[at]gmail.com

Rekrutacja:

rekrutacja.akademia.legislacji[at]gmail.com

Uczestnicy

Grupa docelowa: organizacje pozarządowe

Liczebność grupy docelowej: 10 organizacji

Projektem objęte zostanie dziesięć organizacji pozarządowych reprezentujących interesy i będących rzecznikami osób zagrożonych wykluczeniem. Organizacje uczestniczące w projekcie, dobrane w oparciu o ich dotychczasowe działania i statutowe cele, w sposób maksymalny odzwierciedlać będą strukturę podziału przyczyn zagrożenia wykluczeniem przyjętą w ramach Rządowego Programu Dostępność Plus, dotyczącą osób:

 • na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się
 • niewidomych i słabo widzących;
 • głuchych i słabo słyszących;
 • głuchoniewidomych;
 • petycje,
 • z  niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
 • starszych i osłabionych chorobami;
 • kobiet w ciąży;
 • mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi.

Proponowana w projekcie struktura doboru organizacji pozarządowych zapewni maksymalną komplementarność procesu monitoringu, obejmując swym zakresem wszystkie aspekty zagadnienia "dostępności". Co istotne, proces monitoringu i współpracy w ramach jego prowadzenia założony w projekcie (w tym dostępność do informacji i ekspertów: prawnych i merytorycznych) ma strukturę otwartą, pozwalając tym samym na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego także innych organizacji pozarządowych zainteresowanych walką z wykluczeniem społecznym.

Istotne cechy grupy docelowej:

 

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia / fundacje);
 • organizacje uczestniczące lub identyfikujące potrzebę uczestnictwa w procesie stanowienia prawa;
 • organizacje identyfikujące potrzebę podniesienia kompetencji eksperckich w zakresie oferowanym w projekcie;
 • organizacje które z racji celów statutowych oraz dotychczasowej działalności zaangażowane są w walkę z wykluczeniem.

 

Istotne cechy przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez nie do uczestniczenia w projekcie:

 

 • cechy nie są zależne od podziału na kobiet i mężczyzn oraz niepełnosprawności;
 • osoby pełnoletnie;
 • osoby w różnych formach współpracujące z NGO i posiadające doświadczenie w obszarze działań NGO;
 • głównie osoby zaangażowane w walkę z wykluczeniem oraz wprowadzanie zasad dostępności, chcące nabyć kompetencje w obszarze oferowanym w projekcie.

 

Pośredni zasięg efektów realizacji projektu można szacować na poziomie co najmniej kilku tysięcy osób. W przypadku uczestnictwa w konsultacjach publicznych, zakończonego wprowadzeniem określonej zmiany do projektu aktu normatywnego zasięg skutków projektu uznać należy za powszechny, ogólnokrajowy.

   Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

   Zapraszamy do kontaktu drogą mailową oraz telefoniczną.

   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Beata Ostrowska, +48 501 957 105

O nas

Projekt "Akademia legislacji i monitoringu prawa" to kompletne, przemyślane i spójne rozwiązanie w zakresie prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności....